Diploma ve Sertifikalar

• Tıp Diploması
 
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Diploması (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 
• Çocuk Allerji Uzmanlık Diploması
 
• Çocuk Allerji, Klinik İmmünoloji Uzmanlık Diploması (Tıpda Uzmanlık Kurulu)
 
• Çocuk Acil Uzmanlık Diploması (Tıpda Uzmanlık Kurulu)
 
• Doçentlik Belgesi
 
• Prof. Dr.'luk Belgesi